Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄋㄧˇ
Korean(Eum): 니 [ni]
Korean(H/E): 너 니
Japanese(On): じ, に [ji, ni]
Japanese(Kun): なんじ [nanji]
Cantonese: nei5
Vietnamese: nể
------------------------------------------------------------
Definition: you, second person pronoun
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.5]
Total strokes: 7
Radical: ()
Other variant: ,
Frequency: 1
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F60
Big Five: A741
GB 2312: 3667
JIS X 0212-1990: 1663
Cangjie: ONF
Four-corner Code: 2729.0 2729.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10137.050
Kang Xi: 0100.021
CiHai: 100.209
Morohashi: 00471
Dae Jaweon: 0205.040

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — nĭ ㄋ〡ˇ 〔《集韻》乃里切, 上止, 泥。 〕 1.代詞。 稱對方(一個人)。 《周書‧异域傳下‧突厥》: “拜訖, 乃扶令乘馬, 以帛絞其頸, 使纔不至絕, 然後釋而急問之曰: ‘你能作幾年可汗?’” 五代 王定保 《唐摭言‧賢僕夫》: “或為其類所引曰: ‘當今北面官人, 入則內貴, 出則使臣, 到所在打風打雨。 你何不從之?’” 《儒林外史》第十九回: “ 潘三 道: ‘ 老六 , 久不見你!尋我怎的?’” 老舍 《二馬》第二段二: “來!咱們搞搞!你問咱五十個單字,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 妳 nǐ (1) (形声。 从人, 尔声。 本义: 称说话的对方) (2) 同本义 [you] 武平元年童谣曰: 狐截尾, 你欲除我我除你。 《隋书·五行志上》 (3) 又如: 你咱(你); 你懑(你们); 你娘(骂人的话, 相当于 你娘的 ); 你老(对尊长的敬称); 你那(你老人家); 你伫(您); 你等(你们) (4) 不明确指明的集团中的某一个体; 任何一个; 一般的一个 [one]。 如: 三个人你看看我, 我看看你, 谁也没说话 (5) 泛指任何一个人; 无论什么人;… …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: ni3 解释: 第二人称, 亦指对方。 如: “你好吗”、 “你死我活”。 周书·卷五十·异域传下·突厥传: “你能作几年可汗? ”老残游记·第十三回: “你瞧! 这孩子傻不傻? ”你、 您二字皆是第二人称, 你用于平辈、 晚辈或指对方; 您则用于尊长。  你 拼音: ni3 解释: 用于女性的第二人称。 如: “你真是女中豪杰。 ”“奶”的异体字(02941) …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ni3 第二人稱, 亦指對方。 如: “你好嗎”、 “你死我活”。 周書·卷五十·異域傳下·突厥傳: “你能作幾年可汗?” 老殘遊記·第十三回: “你瞧! 這孩子傻不傻?” 你、 您二字皆是第二人稱, 你用於平輩、 晚輩或指對方; 您則用於尊長。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — nǐ (1) ㄋㄧˇ (2) 称对方, 多称指一个人, 有时也指称若干人: ~厂。 ~方。 (3) 泛指任何人: ~死我活。 (4) 郑码: NRKO, U: 4F60, GBK: C4E3 (5) 笔画数: 7, 部首: 亻, 笔顺编号: 3235234 …   International standard chinese characters dictionary

 • 你箇 — (你箇, 你个) 亦作“你個”。 1.猶言你這個。 金 董解元 《西廂記諸宮調》卷三: “都只被你箇可憎姐姐, 引得眼花心亂, 悄似風魔。” 元 白樸 《梧桐雨》第二摺: “險些兒慌殺你箇 周公 旦 !” 明 王九思 《錦上花‧壽康對山太史》套曲: “尋思了自嘆喜逢着太平年 嘉靖 , 華夷海嶺, 盡把皇恩歌詠, 看你個老龍頭受皇恩還須自省。” 2.猶言你的。 表示領屬關係。 金 董解元 《西廂記諸宮調》卷四: “俺也須是你箇哥哥, 看人似無物。 據恰纔的做作, 心腸料必如土木。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 你們 — (你們, 你们) 1.代詞。 稱不止一個人的對方或包括對方在內的若干人。 《儒林外史》第十七回: “ 景蘭江 道: ‘你們都說的是隔壁帳。 都斟起酒來滿滿的吃三杯, 聽我說。 ’” 《兒女英雄傳》第八回: “至於我的家鄉, 離此甚遠, 即便說出個地名兒來, 你們也不知道方向兒, 也不必講到。” 茅盾 《子夜》十五: “你們都看我的老面子講和了罷?大家是自己人。” 2.用於表示領屬關係。 猶言你們的。 冰心 《寄小讀者》一: “我是你們天真隊伍裏的一個落伍者。”如: 你們倉庫還有多少噸貨? …   Big Chineese Encyclopedy

 • 你们 — (你們, 你们) 1.代詞。 稱不止一個人的對方或包括對方在內的若干人。 《儒林外史》第十七回: “ 景蘭江 道: ‘你們都說的是隔壁帳。 都斟起酒來滿滿的吃三杯, 聽我說。 ’” 《兒女英雄傳》第八回: “至於我的家鄉, 離此甚遠, 即便說出個地名兒來, 你們也不知道方向兒, 也不必講到。” 茅盾 《子夜》十五: “你們都看我的老面子講和了罷?大家是自己人。” 2.用於表示領屬關係。 猶言你們的。 冰心 《寄小讀者》一: “我是你們天真隊伍裏的一個落伍者。”如: 你們倉庫還有多少噸貨? …   Big Chineese Encyclopedy

 • 你門 — (你門, 你门) 1.你。 門, 後綴。 宋 無名氏 《張協狀元》戲文第六齣: “公公教喚你門, 特來古廟。” 宋 無名氏 《張協狀元》戲文第四一齣: “我扶你門歸去, 勉強且行着山路。” 2.你們。 《明成化說唱詞話叢刊‧花關索下西川傳續集》: “你門都轉 荊州 去, 我去 長安 裏面存。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 你门 — (你門, 你门) 1.你。 門, 後綴。 宋 無名氏 《張協狀元》戲文第六齣: “公公教喚你門, 特來古廟。” 宋 無名氏 《張協狀元》戲文第四一齣: “我扶你門歸去, 勉強且行着山路。” 2.你們。 《明成化說唱詞話叢刊‧花關索下西川傳續集》: “你門都轉 荊州 去, 我去 長安 裏面存。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 你媽的 — (你媽的, 你妈的) 詈詞。 猶言他媽的。 《兒女英雄傳》第四十回: “他此時一肚皮沒好氣, 衝着那喜鵲呸的啐了一口, 說: ‘瞎叫的是你媽的什麼呢!’” 曹禺 《日出》第一幕: “去你媽的一邊去吧。 人跑了, 你不早看着, 還叨叨叨, 叨叨叨。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.